Defensa del client en procediments judicials.

Comptem amb un equip d'advocats de prestigi en l'àrea de litigació, oferint l'exercici de tot tipus d'accions i la defensa del client en qualsevol procediment davant els jutjats i tribunals. El nostre assessorament també té un alt enfoc preventiu, amb l'objecte d'obtenir una solució transaccional i evitar conflictes que poden derivar en plet o, si escau, de garantir una posició processal sòlida i estratègica en la defensa judicial de client.

Alguns dels nostres serveis:

  • Procediments ordinaris de dret immobiliari
  • Defensa d'Entitats Financeres en tot alllò relatiu a contractació i clàusules abusives
  • Procediments de recuperació d'actius i recobrament
  • Exercici d'accions per resolucions i incompliments contractuals
  • Accions de responsabilitat contractual i extracontractual

Contacti amb nosaltres

Consulti'ns sense compromís, comenti'ns els seus dubtes. El podem ajudar