Una Boutique Legal especialitzada en Dret Bancari, Immobiliari i Litigació

Amb una prestigiosa trajectòria professional del nostre equip, de més de 20 anys d'experiència, gestionem grans carteres d'entitats bancàries i fons d'inversió i assessorem a particulars i empreses en l'adquisició i compra d'actius.

La Firma neix el 2011, fruit de la unió dels advocats Joaquim Colomer Gasulla i Santi Ventalló Garcia, per oferir un assessorament legal sobre la base de la seva consolidada especialització, de la voluntat d'un exercici lliure de l'advocacia i de la vocació de servei amb adaptació constant a les necessitats del client i de l'eficàcia de la feina ben feta.

PARTNERS ESTRATÈGICS

Acompanyem als nostres clients en el seu dia a dia i en operacions específiques, prestant assessorament legal des d'un enfoc de negoci i contextualització en el mercat. Creiem en les relacions de confiança i a llarg termini amb els nostres clients. Clar exemple d'això és el fet que els fundadors van iniciar les seves carreres professionals en el departament jurídic d'una entitat bancària que, a data d'avui, amb una absoluta dedicació, efectivitat, lleialtat i honestedat, mantenen com a client.

INNOVACIÓ, CREATIVITAT I TECNOLOGIA

Prestem l'assessorament des de la innovació i creativitat en les solucions, i ho canalitzem amb la implementació de millora contínua i de tecnologia. Utilitzem Kmaleon de Level Programs, el millor software de gestió de procediments judicials i extrajudicials, que ens permet disposar d'una de les bases de dades d'expedients i control d'actuacions i informació més potents del mercat.

VALORS

Ens bolquem no només en la dimensió jurídica de la nostra professió, sinó també en la dimensió humana del servei. Així, part de la nostra identitat ve donada pels valors sobre els quals s'assenta el nostre model de negoci:

  • Efectivitat. L'eficàcia és aconseguir un resultat i l'eficiència és la capacitat de aconseguir-ho amb el mínim de recursos possibles. Complir satisfactòriament els dos conceptes és el nostre objectiu.
     

  • Immediatesa. L'era digital, ha provocat que la societat necessiti respostes immediates. Tot i que en la nostra professió no sempre els resultats poden ser immediats, ja que requereixen d'estudi i estratègia, sí que poden ser-ho les respostes als requeriments de client.

  • Honestedat y lleialtat. L'honestedat és un valor clau en el nostre servei. Actuem d'acord a com pensem i sentim, de manera justa recta i integra i, sobretot, respectant les normes deontològiques que vertebren la nostra professió.

  • Proximitat. No volem ser un despatx d'advocats extern al client sinó una extensió del seu equip;els seus partners estratègics. La distància física no implica distanciament, que diluïm tant per la nostra proximitat com per la tecnologia implementada.
     

  • Proactivitat y vocació de servei: Ens anticipem a les diferents situacions que preveiem; tant necessitats del client com canvis legislatius i no ens satisfà només el fet d'aconseguir bons resultats sino que el client ens transmeti la seva satisfacció quan els aconseguim.

socio

Joaquim Colomer Gasulla

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra
Advocat en exercici de l'Il·lustre Col·legi de Terrassa (Barcelona) des de 1999
Participa en la redacció de la Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000, de 7 de gener.
Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit del Dret Civil, i el Dret processal, especialment Dret Bancari, dels contractes, de consumidors i usuaris.

Formació continuada en seminaris i cursos de Pràctica Concursal i Jornades Hipotecàries del Col·legi de Notaris de Catalunya.

Coneix a la resta de l'equip »
socio

Santi Ventalló Garcia

Advocat en Exercici des de 2003
Llicenciat en Dret per la UAB.
Màster en dret de la Construcció i l'Edificació Universitat Pompeu Fabra.
Màster en Dret Esportiu per la UdL

President de Cerclemón, Comissió del Cercle de Joves Empresaris de CECOT que, des de 2005, fomenta la responsabilitat ètica i social del teixit empresarial i col·labora amb fundacions o ONG organitzant activitats solidàries

Membre de la Junta del Cercle de Joves Empresaris de CECOT

Coneix a la resta de l'equip »