Soci Codirector

Joaquim Colomer

Resum

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra
Advocat en exercici de l'Il·lustre Col·legi de Terrassa (Barcelona) des de 1999
Participa en la redacció de la Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000, de 7 de gener.
Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit del Dret Civil, i el Dret processal, especialment Dret Bancari, dels contractes, de consumidors i usuaris.

Formació continuada en seminaris i cursos de Pràctica Concursal i Jornades Hipotecàries del Col·legi de Notaris de Catalunya.